BELLASH Logo

Regulamin korzystania z VOUCHERA UPOMINKOWEGO1. Voucher jest imienny

2. Ważny terminowo od daty otrzymania przez 3 miesiące (data napisana na voucherze)

3. Data ważności vouchera nie ulega przedłużeniu

4. Nie ma możliwości przekazania vouchera osobie trzeciej (nie wpisanej na druku vouchera)

5. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pieniężny

6. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za voucher w kwocie równej wartości vouchera

7. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału

8. Salon nie ponosi odpowiedzialności za voucher, który został utracony lub uszkodzony po jego przekazaniu nabywcy

9. Przy realizacji vouchera użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy cena usługi jest niższa niż wartość vouchera

10. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy cena usługi jest wyższa od wartości wystawionego vouchera

11. Firma BELLASH Izabela Szozda ma prawo odmówić zrealizowania vouchera gdy:
a) upłynął termin ważności vouchera
b) uszkodzenie vouchera uniemożliwia odczytanie danych zapisanych na voucherze

12. W celu realizacji prosimy o wiadomość lub telefon minimum miesiąc przed oczekiwanym terminem realizacji ze względu na długi czas oczekiwania

13. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez nabywcę vouchera z momentem dokonania zapłaty