Regulamin usług

Przystąpienie do usługi wiąże się z akceptacją regulaminu.

Na wizytę prosimy przychodzić z wyprzedzeniem nie większym niż 10 minut przed umówioną godziną zabiegu. Spóźnienia akceptowane są do 15 minut, po tym czasie mam prawo do odmówienia wykonania usługi lub wykonania jej w niepełnym wymiarze. Obowiązuje wtedy opłata zgodna z cennikiem.

Czas wykonania usługi może ulec wydłużeniu ze względów niezależnych ode mnie. Standardowy czas wykonania stylizacji rzęs od podstaw to 2-3h, uzupełnienia 1,5-2,5h

Na wizytę przychodzimy bez makijażu i po umyciu oczu. Osoby, których rzęsy będą zaniedbane, brudne, pomalowane zostaną obciążone opłatą za demakijaż w wysokości 30zł.

Nie uzupełniam rzęs po innych salonach/stylistykach. Klientka ma obowiązek poinformować mnie o założonych wcześniej rzęsach, w przeciwnym razie mam prawo do odmowy wykonania usługi. Ściągnięcie rzęs po innym salonie to koszt 30-50zł,
w zależności od ilości kleju.

Uzupełnienie rzęs obowiązuje do 3 tygodni od dnia poprzedniej aplikacji. Po upływie tego czasu kwalifikuję aplikację jako nowe założenie.

Klientki które przyjdą na wizytę chore lub przeziębione ryzykując tym samym zarażenie mnie lub innych klientów zostaną odesłane do domu.

Przy pierwszej wizycie klient ma bezwzględny obowiązek wypełnić ankietę medyczną mającą na celu wyeliminowanie przeciwwskazań do zabiegu. Informacje o zmianie stanu zdrowia proszę aktualizować u mnie niezwłocznie. Klientka która zatai takie informacje będzie obarczona odpowiedzialnością za ewentualne komplikacje. 

Zadatek – dodatkowe zastrzeżenie umowne, służące zabezpieczeniu interesów obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania, traci zadatek, jeśli sama go dała, albo zobowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości.

Proszę o zapoznanie się z cennikiem dostępnym na stronie. Istnieje możliwość płatności kartą.

REKLAMACJE

Reklamacje usługi powinny zawierać następujące informacje

  • imię nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę firmy, adres siedziby lub sklepu;
  • imię nazwisko kupującego oraz dane kontaktowe: adres, telefon;
  • datę kiedy usługa została wykonana;
  • krótki opis powodu reklamacji, czyli na czym polega niezgodność towaru z umową, załączyć zdjęcie wady/błędu;
  • określić swoje żądanie, ewentualnie je uargumentować;
  • można zrobić kopię paragonu jako dowodu zakupu;

Reklamacje zgodnie z powyższym wzorem proszę zgłaszać mailowo na adres: bartlomiej@bellash.pl
Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane do 24h.

Kontakt

Strażacka 25D

35-312 Rzeszów

+48 782 261 798