Regulamin korzystania z vouchera upominkowego

1. Voucher jest imienny
2. Ważny terminowo od daty otrzymania przez 3 miesiące lub do daty podanej na voucherze
3. Data ważności vouchera nie ulega przedłużeniu
4. Nie ma możliwości przekazania vouchera osobie trzeciej (nie wpisanej na druku vouchera)
5. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pieniężny
6. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za voucher w kwocie równej wartości vouchera
7. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału
8. Salon nie ponosi odpowiedzialności za voucher, który został utracony lub uszkodzony po jego
przekazaniu nabywcy
9. Przy realizacji vouchera użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy cena
usługi jest niższa niż wartość vouchera
10. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą
kredytową, gdy cena usługi jest wyższa od wartości wystawionego vouchera
11. Firma BELLASH ma prawo odmówić zrealizowania vouchera gdy:
a) upłynął termin ważności vouchera
b) uszkodzenie vouchera uniemożliwia odczytanie danych zapisanych na voucherze
12. W celu realizacji prosimy o wiadomość lub telefon minimum miesiąc przed oczekiwanym
terminem realizacji ze względu na długi czas oczekiwania
13. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez nabywcę vouchera z momentem
dokonania zapłaty

Kontakt

Strażacka 25D

35-312 Rzeszów

+48 782 261 798